Parkering – transport

Siden gresset er relativt nyslått og markene tørre, tilbyr vi nå parkering for alle deltagerne rett ved start/målområdet i Gumpedalen.
Transport for deltagere mellom start/mål og Skøelv stadion kan fortsatt tilbys, men for et mer begrenset antall. Behov for transport meldes fra til arrangøren i forkant av konkurransen eller ved registrering.

Andre besøkende på festivalområdet henvises også til parkeringsområder rundt festivalområdet. Nærmere informasjon kommer.